Vision för Fjällbyn i Tännäs

 

Bekvämlighet

  • Det är bekymmersfritt och bekvämt att ha andelshus i Fjällbyn
  • Servicenivån är vänlig, välkomnande och hög för allt som underlättar vistelsen
  • Efterfrågade upplevelser i natursköna Funäsfjällen är lättåtkomliga

 

Trygghet

  • Stabil ekonomi genom att kapitalinsatser, års- samt hyresavgifter är värdesäkra
  • Husen och dess närområde förvaltas/omhändertas ansvarsfullt och kontinuerligt
  • Det är lugnt och säkert att vistas i Fjällbyn för alla oavsett ålder

 

Hållbarhet

  • Att äga andelshus/veckor i stället för eget fritidshus bidrar till minskat klimatavtryck
  • Fjällbyn interagerar/samverkar med andra aktörer för att bidra till att Tännäs och dess närområde utvecklas
  • Vi är måna om både den inre och yttre miljön